Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.21 juuli 2009

Saku vallas elab 8786 inimest- meie küla elanike arv vähenes

Rahvastikuregistri andmetel elab Saku vallas 1. juuli 2009. aasta seisuga 8786 inimest, 4269 meest ja 4517 naist. Saku alevikus on elanikke 4743, mehi 2254 ja naisi 2489, seega on Sakus 235 naissoost elanikku rohkem. Teises alevikus, Kiisal, elab 654 inimest, 318 meest ja 336 naist, s.t ka Kiisal on naiste ülekaal. Suurim küla on 417 elanikuga Üksnurme (212 meest ja 205 naist), järgnevad Metsanurme 364 (185/179), Kurtna 330 (149/181), Roobuka 280 (147/133), Männiku 261 (133/128), Juuliku 255 (131/124). Kõige väiksemad külad on Sookaera-Metsanurga 7 (4/3) ja Tammejärve 8 (4/4) elanikuga.

1. jaanuaril oli vallakodanikke 8672 (4211/4461), poole aasta jooksul on elanike arv vallas suurenenud 114 inimese, 58 naise ja 56 mehe võrra. Kõige enam on kasvanud Üksnurme küla, kuhu lisandus 24 inimest, 13 meest ja 11 naist. Järgnesid Metsanurme 21 (10/11), Kiisa 17 (5/12), Roobuka 17 (10/7), Juuliku 9 (8/1) uue asukaga. Uusi elanikke lisandus ka Kirdalusse (7), Sakku (7), Kurtnasse (6), Jälgimäele (5), Kajamaale (5), Kasemetsasse (4), Tänassilma (4), Tammemäele (1) ning pisikesse Tammejärve külasse (1). Elanike hulk on vähenenud kõige enam Rahulas (-4), kuid ka Kanama (-3), Lokuti (-2), Saustinõmme (-2), Tagadi (-2) ja Tõdva (-2) külas. Rahvaarv jäi endiseks Männiku ja Sookaera-Metsanurga külas.

2009. aasta esimesel poolel sündinud lapsi on vallas kokku 75, 44 poissi ja 31 tüdrukut. Kõige enam titasid elab Sakus, 27 (13/14), järgnevad Üksnurme 9 (5/4), Kiisa 8 (5/3) Metsanurme 8 (4/4) titaga.
Vanimad elanikud on 1910., 1911. ja 1913. aastal sündinud naised, nemad elavad Sakus. 1915. aastal on sündinud 5 inimest, 4 naist ja valla vanim mees. Mees elab Tänassilma külas, 3 naist Sakus ja 1 Tagadi külas.
Kõige rohkem vallakodanikke on sündinud aastal 1975 - 166 (76/90). 1970. aastal on sündinud 160 (91/69), 1971. aastal 159 (78/81) ja 1979. aastal 157 (74/83) elanikku. Möödunud aastal sündinud pisikesi vallakodanikke on 145 - 75 poissi ja 70 tüdrukut. 2007. aastal sündinud lapsi on 147 (64/83).
Meie külas elab seisuga 1. juuli 2009 - 90 inimest.