Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.30 mai 2009

Vastuseks eelmisele postitusele - pildil oli kõrvukäts

Saime vastuse Eedo küsimusele, kes on see kakk, kelle ta 2005.a pildile tabas! SUUR TÄNU- kõik lugejad on nüüd jälle natuke targemad! ;-)

Tere,
ja suur tänu Eedole toredate kakupiltide eest! Tegemist on kõrvukrätsuga - Saue kandi kõige tavalisema kakulisega. Kuna selle kakuliigi arvukus sõltub suurel määral nende peamiste saakobjektide - hiirte - arvukusest (mis tsükliline), siis on väga muutlik ka kõrvukätsu erinevate aastate pesitsusaegne asustustihedus. Aasta 2005 oli selle kaku jaoks aga väga soodne ja nii tegime Saue vaatlusalal kindlaks vähemalt 15 kõrvukrätsu pesitsusterritooriumit. See lind asustab meelsasti vanu varesepesi ning kuna ta on varajane pesitseja, siis eelistab ta pesapuuna tavaliselt varjukamat okaspuud. Oletame, et see kakupere tegutses Saue küla vahetus läheduses, ühes mänitukas.

Tervitades,
Eet ja Aarne Tuule

29 mai 2009

Kakud

Ornitoloogide üleskutsele anda teada, kas külas on kakkusid näha olnud, pole kahjuks teateid tulnud. Kas on kakud naaberkülla kolinud või hoidavad nad end külarahva eest hästi varjul- eks suvi veel ees ja ehk keegi ikka näeb-kuuleb ja annab siis teada.
Küll on aga üks külaelanik juba mõned aastad tagasi, täpsemalt 2005. aastal oma "seebikarbiga" nagu ta ise ütleb, üles võtnud need toredad kakud.
Mis kakuga on tegu, on tema küsimus?
FOTOD: Eedo Eenok

28 mai 2009

Kauni kodu konkurss 2009

Taas kord on aeg esitada kandidaate Saku valla kauneima kodu konkursile.
Kandidaate võib konkursile esitada IGA vallakodanik, teatades sellest kirjalikult või suuliselt vallavalitsusse: telefon 6712 431 või e-posti aadress saku@sakuvald.ee.
Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust külavanematelt või kontaktisikutelt, naabritelt ja perekonnatuttavatelt, seltsingutelt ja mittetulundusühingutelt.
Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 22. juuni 2009.
Konkursi preemiafond on 10 000 krooni. Preemiate suuruse ja hulga otsustab komisjon. Vallasisese konkursi võitjad, kolm kaunimat objekti, esitatakse maakondlikule heakorrakonkursile. Neid hindab Kodukaunistamise Harjumaa Kogu 2010. aastal.
Loe täpsemalt siit.

19 mai 2009

TOIMUB SAKU VALLAS: Ööraamatukogu

Teisipäeval 2. juunil on SAKU VALLARAAMATUKOGU avatud kell 9-24

Kella 20-24 „KALEVIPOJA” ettelugemine.
Lugemist alustab sõjamuuseumi direktor INDREK TARAND

NB! Hea võimalus kõikidel võlglastel – kes raamatud tagastab, saab kingituse!

17 mai 2009

Linnuvaatlusest meie külas- seekord kohe päris põhjalikult...

... ja anname sõna spetsialistidele, ornitoloogiliste uuringute tegijatele Eet ja Aarne Tuulele.

Kindlasti on osa Saue küla elanikest viimaste aastate kevadhommikutel märganud, et varajastel hommikutundidel kaks tundmatut meest aeglaselt piki külatanumat kõnnivad. Koerad klähvivad, võõrad seisatuvad, sirgeldavad midagi paberile, haaravad siis binoklid, kiigates küll maha, küll taevasse. Hea, et suisa aknast sisse ei vaata! Ja jälle kantakse midagi mingile skeemile. Kahtlased tegelased - igatahes! Mitme kohaliku elanikuga oleme siiski veidi ka juttu puhunud ja nemad enam nii ei arva. Isegi oodatakse veidi, otsekui kevadekuulutajaid. Ent kuna Saue küla MTÜ omab internetis sisukat kodulehte, siis on nüüd hea võimalus end tutvustada.
Oleme isa ja poeg, Eet ja Aarne Tuule, ning tegeleme ornitoloogiliste uuringutega. Peale Saue küla liigume me Kanama, Alliku, Vanamõisa; Valigu, Jõgisoo, Rahula, Aasu ja Üksnurme mail üpris laialt ringi. Selles, et Kekkonnaameti poolt tellitud linnu-uuringu nimetuseks on "Saue kultuurmaastiku haudelinnutiku seire", on oma põhjus. Nimelt tegi vanem meist enam kui 50 aasta eest oma linnuvaatlustega algust just Kanamal ja Saue külas. Kohalikul linnustikul on õnnestunud siiamaani silma peal hoida, kusjuures aja jooksul on vaatlusala tublisti suurenenud.

Ent mingem uuesti Saue külla (muide, oleme 100 % selle ajaloolise nimetuse pooldajad!). Joondu, valvel! Järjest loe! Need käsklused sulisriigis ei kehti ja sestap peame me selle töö lindude eest ise ära tegema. Kuna osa linnuliike alustavad pesitsemist väga varakult (näiteks ronk, käbilinnud) ja hilised rändelt saabujad alles juunis (näiteks rukkirääk, roo- ja ritsiklinnud), siis venib kogu haudelinnutiku loenduseks sobilik periood kolme kuu pikkuseks. Selle aja jooksul tuleb meil kaartidel täpselt paika pandud loenduslõigud ehk transektid mitu korda läbida ja kõik parajasti pesitsemisega seotud linnupaaride asukohad tingmärkidega välikaartidele kanda.

Näiteks mullu registreerisime Saue külas pesitsejatena 46 liiki ning haudelinnustiku asustustiheduseks kujunes veidi üle 1000 paari/km*^2 * kohta. Ülekaalukalt arvukaim oli metsvint, järgnes punarind ning kolmandat ja neljandat kohta jagasid pruunselg-põõsalind ja rohevint. Suve lõpupoole on meil ka käesoleva aasta andmed tabelis ja siis võiks neid varajasemate tulemustega võrrelda.

Välitööde lõppedes võime nentida, millise liigi käsi (vabandust - tiib) käib hästi, millisel mitte. Saue küla lindude eri aastate asustustiheduse analüüs peegeldab näiteks sedagi, kuidas Tallinna lähiümbruse hoogne valglinnastumine (mis nüüd mõneks ajaks ehk küll aeglustub) lindudele mõjub: kes jäävad, kes kaovad. Oma rolli hakkab mängima muidugi jätkuv ja üha intensiivistuv kliima soojenemine. Saue küla ise ja selle linnustik on poole sajandiga palju muutunud ning teie koduküla edaspidises kujunemises on aga väga suur osa kogu külarahva suhtumises lindudesse ja loodusesse üldse. Kas poisid linnupesi rüüstavad, kas hulkuvaid kõutse ringi hiilib, kui palju põõsaid-hekke veel külla jääb, kas mõni iidne pesõõnsustega puu ka veel püsima jääb?

Saue küla heakorrastatusest ja nendest inimestest, kellega vestelnud oleme, on meile igati meeldiv mulje jäänud. Seepärast oleme küla tuleviku suhtes optimistlikud ning ootame tagasisidet. Kui huvitutakse veel mingist teabest, näiteks küla lindudest - kes pesitsevad, kui arvukalt jms, siis paluks sellestki teada anda. Meie vastus võib esialgu aga viibida, sest linnu-uurijatel on alanud aasta kiireim aeg ning käed (ka jalad ja pea) on tööd täis.

Lõpetuseks kõigepealt üks küsimus meie poolt: kas on keegi Saue külas kodukakku näinud või kuulnud? Kas tänavu ja kui varem, siis millal? Vanasti oli kodukakk külas iga-aastaseks pesitsejaks, kuid nüüd on ta Saue ümbruskonnas väga haruldaseks muutunud. Hiljuti saime aga liigi võimaliku esinemise kohta siiski teate. Muide, kodukakk on Eesti Ornitoloogiaühingu poolt tänavu aastalinnuks kinnitatud.

Meie ja teiste Tallinna ja Harjumaa linnuhuviliste vaatlusi ning linnuriigi hetkeseisu kajastavat linnublogi saab lugeda aadressil http://www.tallinna-linnuklubi.ee

*Eet Tuule
eet@tallinna-linnuklubi.ee

*Aarne Tuule
aarne@tallinna-linnuklubi.ee

Ja kel nüüd meie kandi lindude vastu suurem huvi tekkis,
siis toimub 24. mail 2009 Metsanurme - Üksnurme - Metsanurme matkarajal LINNULAULUMATK. Kogunemine Metsanurme Rehetoas ehk külakeskuses kell 4.45, teele asutakse kell 5 (ikka hommikul:-)). Teadjateks saatjateks on matkal Eet ja Aarne Tuule Tallinna Linnuklubist.
Koerad ja käimiskepid seekord koju jääta, et saaks igat olulist häält hoolega kuulda.

PS! Foto selle loo juurde on teinud Siim Artur, aga kindlasti soovitab blogihaldur sellelt lehelt astuda edasi ja kaeda sisse Aarne Tuule imelisse fotoblogisse (lingi leiate loo keskelt, tema nimele klikkides)- sealt leiate eest imeilusad loodusfotod!

14 mai 2009

TOIMUB SAKU VALLAS: Saku kevadlaat

Laupäeval, 16. mail 2009
kell 9:00-14:00
Saku Valla Maja ees (Teaduse 1)
Päeva raames individuaal- ja perevõistlused, erinevad tegevused lastele ja noortele Saku Huvikeskuse noortetelgis. Selgitatakse välja parim kaupleja. Kell 9.00-11.00 toimub rohevahetus.

Samal ajal
SAKU VALLA MAJA VESTIBÜÜLIS

TASUTA RAAMATULAAT

Mina lugesin, loe sina ka!”

Too kaasa raamatud, millest raatsid loobuda ja leia endale sobivat lugemist.

13 mai 2009

TOIMUB SAKU VALLAS: Kevadine jalgrattamatk

*23. mail! *
**Algus kell 11:00 Saku Valla Maja ees.

Matk kulgeb marsruudil: Saku Valla Maja – Jõe tn – Männi tee – Kullipesa tee – Männiku pumpla – Männiku küla – Sõjaväelinnak – Männiku raba – Tänassilma küla – Murimäe tee – Karjavärava tee – Juuliku – Nurme tn – Saku.
Teekonna pikkus ligikaudu 20 km.
Piknik sõjaväelinnakus, kus joome teed ja sööme pirukaid.
Rõõmsa kohtumiseni!
Saku Vallavolikogu
Saku Vallavalitsus

12 mai 2009

KÜLAS LIIGUVAD VARGAPOISID...

... hoidke silmad lahti ja kui midagi kahtlast näete, andke kohe teada!!! Uusehituselt suure tee ääres varastati generaator ja ehitusmaterjali.

05 mai 2009

Raamatuesitlus

Nagu juba varem mainitud, siis on ilmunud raamat ”Jälgimäe - Pääsküla - Nõmme. Ajaloolisi materjale”, mis lisaks nimetatutele sisaldab ka artikleid meie ehk Saue küla kohta. Samuti käsitletakse Tänassilma, Juuliku ja Saku ajalugu 13. sajandist Eesti taasiseseisvumiseni. Raamatus kirjeldatakse Nikolai von Glehni tegevust Nõmme linna asutajana ning tema järeltulijate elu Saksamaal ja Brasiilias.

Raamatu tutvustus toimub Saku vallaraamatukogus (Teaduse 1)

reedel, 8. mail 2009 kell 17.


02 mai 2009

Kevadised koristustalgud 2009


... on nüüdseks läbi - teeääred on prahist puhtad ja suur osa aukudest meie külateel kruusa täis!
Suur tänu neile, kes võtsid vaevaks kohale tulla ning käed külge lüüa! (Koos lastega oli talgulisi kokku paar tosinat.)
Kena kevadet!

Saue küla MTÜ