Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.31 august 2010

Tähtis teade: Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla eskiislahenduse avalikustamine ja avalikud arutelud

*Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha valiku võrdlustulemsute ja eskiislahenduse avalikustamine ja avalikud arutelud***

Harju ja Rapla maakonnaplaneeringuid täpsustavate teemaplaneeringute koostamise käigus on läbi viidud trassivariantide võrdlemine trassilõigul Harju ja Rapla maakonna ulatuses (tulevane I klassi maantee).

Teemaplaneeringute koostamise eesmärk on leida sobivaim asukoht põhimaanteele, et parandada liiklusohutuse tingimusi maanteel ning tagada sujuv ja usaldusväärne ühendus erinevate sihtpunktide vahel.
Asukohavalikul lähtutakse majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalistest suundumustest ja vajadustest.

Planeeringute käigus täpsustatakse need olemasoleva maantee lõigud, kus on otstarbekas ja võimalik olemasoleva maantee õgvendamine ja laiendamine ning lõigud, kus tuleb kaaluda maantee rajamist uues
asukohas.

Teemaplaneeringud on aluseks teeprojektide, samuti üld- ja detailplaneeringute koostamisel.

*Võrdluse tulemustega ja eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 27. augustist 2010 teemaplaneeringute portaalis * http://viabaltica.hendrikson.ee/, samuti Harju Maavalitsuse veebilehel
www.harju.ee ja Rapla Maavalitsuse veebilehel http://www.raplamv.ee/ . Paberkandjal
kaardimaterjaliga (üldine teemaplaneeringu eskiislahendus M 1: 100 000 iseloomustamaks trassi asukohta ja variante ning täpsemad lahendused omavalitsuste lõikes M 1: 20 000) on võimalus tutvuda ka kohalikes
omavalitsustes (Tallinna Planeerimise Ametis ja Nõmme Linnaosa Valitsuses, Saue Linnavalitsuses ning Saku, Saue, Kernu, Märjamaa ja Vigala Vallavalitsuses).

* ***

*Võrdluse tulemusi ja eskiislahendust tutvustavad* * avalikud arutelud toimuvad järgmiselt:***

*14. septembril 2010. a. kell 15.00 Kernu valla rahvamajas (Riisipere tee 6, Haiba küla, Kernu vald) ja kell 17.30 Märjamaa Rahvamajas (Sauna 2, Märjamaa alev, Märjamaa vald);***

*15. september 2010. a. kell 16.30 Saue vallavolikogu saalis (Veskitammi 4, Laagri alevik, saue vald) ja kell 18.00 Saku Valla Maja suures saalis (Teaduse 1, Saku alevik, Saku vald);***

*20. september 2010.a. kell 18.00 Kivi-Vigala Rahvamajas (Kivi-Vigala küla, Vigala vald)***

Teemaplaneeringute algatajad, koostamise korraldajad ja kehtestajad on: Harju Maavalitsus, Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn, e-mail: info@mv.harju.ee Harju maakonna teemaplaneeringu osas (kontaktisik:
Heino Alaniit, e-mail: heino.alaniit@mv.harju.ee, tel: 611 8772) ning Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt 14, 79513 Rapla, e-mail: maavalitsus@raplamv.ee Rapla maakonna teemaplaneeringu osas
(kontaktisik: Tavo Kikas, e-post: tavo@raplamv.ee, tel: 4841104)

Teemaplaneeringute ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja:

OÜ Hendrikson & Ko, Raekoja plats 8, Tartu 51004, hendrikson@hendrikson.ee , 7 409 800

OÜ Reaalprojekt, Pärnu mnt. 463, Tallinn 10916, reaalprojekt@reaalprojekt.ee, 608 11 00

Lugupidamisega,
Jaak Järvekülg
Hendrikson & Ko

26 august 2010

KIISA SÜGISLAAT

28. augustil 2010 kell: 10 – 15
KIISA SÜGISLAAT

Rahvamaja õuel ja majas üritus
„PERELT PERELE”
 29.08-04.09 KELL 12.00-18.00

 sinu kapis pole ruumi – too üleliigne, kuid korralik kaup kaasa
  •  sul on vanast heast sisustusest (kapp, riiul jms) „siiber”, tahad uut, aga vana on liialt hea, et ära visata – too siia, meil on sellele kasutus(uus pere)
  • sul on palju väikeseks jäänud asju, aga ei ole väiksemat õde-venda, kes neid kanda võiks – too siis siia, leiame uue õnneliku omaniku
  • sa oled vanemaks saanud ja kosunud tublisti, aga väikeseks jäänud asjad on liialt head, et „prügikasti” panna – too siia, siin on kindlasti keegi, kellele see sobib ja on OK!

 VAADAKE PALUN KÕIK HEATAHTLIKULT OMA SEISMA JÄÄNUD „VARANDUS” ÜLE, TEHKEM ÜHESKOOS HEATEGU
NII ENDALE KUI KA LÄHIKONDLASTELE!

19 august 2010

TOIMUB SAKU VALLAS: Külade päev!

Juba sellel nädalavahetusel toimub Saku valla 8. Külade päev. Vaata lähemalt siit:

09 august 2010

Taluturg

12.aug. kell 18 Sakus Aasa t. 1


Koosolek
Teeme Sakku taluturu

Päevakorras
1.Saku Taluturg - info
2.MTÜ Saku Taluturg moodustamine
3.Igasugused muud ettepanekud

Oodatud ja teretulnud on kõik tulevased kauplejad, ostjad ja muidu huvilised.