Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.28 mai 2014

Ametlik kinnitus külanime muutmise kohta

Hea külaelanik!
All leiate riigiteateataja lingi, kus on ära toodud, et meie küla nimi on nüüd ametlikult SAUE KÜLA.    
 
Regionaalministri määrus „Kohanime ja lahkmejoone määramine ning regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine“ jõustus 18.05.2014.

  Kohanime ja lahkmejoone määramine ning regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

  Vastu võetud 12.05.2014 nr 8
  Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 ja kohanimeseaduse § 5 lõike 6 alusel.

  § 1. Kohanime määramine

  (1) Harju maakonnas Saku vallas asuva Kanama küla nimi muudetakse ning asustusüksuse uueks nimeks määratakse Saue küla.
  (2) Maa-amet registreerib muudatuse katastrikaardil.

  § 2. Lahkmejoone määramine

  (1) Järva maakonnas Koeru vallas asuva Abaja küla ja Koidu-Ellavere küla vahelist lahkmejoont muudetakse ning asustusüksuste uus lahkmejoon määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatusele
  (2) Maa-amet kannab asustusüksuste uue lahkmejoone katastrikaardile.

  § 3. Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

  Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” (RTL 2006, 93, 1729; RT I, 17.01.2014,12) kinnitatud lisas „Asustusüksuste nimistu” tehakse järgmised muudatused:
  1) Harju maakonna Saku valla külade nimistust jäetakse välja sõna „Kanama“;
  2) Harju maakonna Saku valla külade nimistut täiendatakse pärast sõna „Roobuka“ sõnaga „Saue“.

  Hanno Pevkur
  Regionaalminister
  Leif Kalev
  Kantsler
   

Saue küla suvepäev 2014

Hea külaelanik!

Sel pühapäeval 1. juunil- lastekaitsepäeval- toimub meie külas üritus «Saue küla suvepäev». Kutsed on e-maili teel saadetud või postkastidesse laiali jaotatud. Kui nüüd keegi külaelanikest avastab, et info ei ole temani jõudnud, siis palume külavanemaga ühendust võtta- edastame kutse (Ülar 51 31 540).

Loodame, et ilm meid soosib ja ootame teid osa võtma joogatunnist (kiirustage eel registreerimisega, veel on kohti meie.saue@gmail.com), laste sportmängudest ja õhtul toimuvast kontserdist ning vabas vormis toimuvast üritusest külarahvale meie külaplatsil.

Heade soovidega SAUE KÜLA MTÜ