Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.26 jaanuar 2010

Talvine aialinnuvaatlus TALV 2010

Tere külarahvas!

Kutsume ka teid selles lühiaegses, lihtsas ja iseenesest huvitavas vaatluses
kaasa lööma! Kui Saue külast osaleb mitu inimest, siis saadame küla kodulehele ka vaatlustulemused. Head linnuõnne! Linnusõpru oodatakse aialinde vaatlema

Eesti Ornitoloogiaühing ja Tallinna Linnuklubi kutsuvad kõiki linnusõpru osalema 30. ja 31. jaanuaril toimuval talvisel aialinnuvaatlusel TALV 2010.

Talvise aialinnuvaatluse eesmärk on saada parem ülevaade nende Eestis talvituvate linnuliikide kohta, kes kogunevad toitmispaikadesse aedades ja parkides. Iga-aastaste vaatluste tulemused aitavad varakult jälile saada muutustele lindude arvukuses ja nende põhjustele keskkonnas. Samuti aitab aialinnuvaatlus juhtida tähelepanu sellele, et meie aiad ja pargid on talvel kaugelt liigirikkamad kui esmapilgul võib tunduda.

Üritusel osalema on oodatud kõik, kes tunnevad või tahavad tundma õppida talvel koduümbruses esinevaid linde ning tahavad anda oma panuse meie linnukaitsesse.

Talvisel aialinnuvaatlusel osalemiseks tuleb 30. või 31. jaanuaril leida tund aega, mille jooksul tuleb kirja panna kõik vaatluspaigas kohatud linnuliigid. Oluline on üles märkida iga liigi puhul suurim korraga nähtud isendite arv. Valige endale hea nähtavusega vaatluskoht aias, pargis või
kalmistul, soovitavalt lindude toidumaja või toitmispaiga läheduses. Toidumaja ümber askeldavaid linde võib vaadelda kas või toast läbi akna ja soovitavalt terve perega!

Vaatlused tuleb sisestada otse aialinnuvaatluse kodulehel asuvasse ankeeti http://www.tallinna-linnuklubi.ee/talv. Internetivõimaluse puudumisel võib vaatlused saata ürituse koordinaatorile posti teel aadressile „Tallinna Linnuklubi, Mustamäe tee 59, 10621 Tallinn“.

Talvist aialinnuvaatlust korraldatakse Eestis küll esmakordselt, kuid mitmel pool Euroopas on see osutunud väga populaarseks linnuvaatlusürituseks. Suurbritannias on Big Garden Birdwatch’i nime all tuntud linnuvaatluspäevi korraldatud juba üle 30 aasta ja mullu võttis osa ligi pool miljonit britti. Soomes korraldatakse analoogset üritust Pihabongaus juba viiendat aastat ning 2009. aastal osales sellel 15 000 huvilist.


Täpsemad juhised talvisel aialinnuvaatlusel osalemise kohta leiab Eesti Ornitoloogiaühingu ja Tallinna Linnuklubi kodulehekülgedelt (www.eoy.ee, www.tallinna-linnuklubi.ee/talv).

Talvist aialinnuvaatlust toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Islandi, Liechtensteini ja Norra EMP finantsmehhanismid Avatud Eesti Fondi vahendusel.


Lisainfo:
Aarne Tuule
Talvine aialinnuvaatlus TALV 2010 koordinaator
58002869; aarne@tallinna-linnuklubi.ee

Riho Kinks,
Eesti Ornitoloogiaühing
5086690, riho.kinks@eoy.ee


Foto: Tallinna Linnuklubi kodulehelt

18 jaanuar 2010

Ilves meie külas?

Rahu, ainult rahu- ei ole meie külas kõrget visiiti oodata! ;-) Jutt käib hoopis loomast, kes muidu inimese silma alla ei kipu, keda aga viimasel ajal meiekandis liikumas nähtud. Et tegu ei ole silmapettega, sellest annab märku see, et seda suurt "metsakiisut" on näinud meie külas ja selle lähiümbruses päris mitu inimest. Mõnes kohas on suur loom jätnud endast maha ka suured jäljed- nii suurte käppadega kassi tõesti et vaevalt olemas on! Fotosilm suurt looma ennast veel tabanud ei ole, aga kel see õnnestub, siis palume teada anda!
Ilvesest saab lähemalt lugeda siit.

09 jaanuar 2010

Tervitus Saue Kodu-Uurimise Seltsingult

Blogihalduri pikkade pühade tõttu on osad pühadetervitused meie blogist välja jäänud, aga parandame vea- parem hilja, kui mitte kunagi!

Head naabrid, kaunist ja teguderohket uut aastat teile, valgust, soojust ning armastust igasse Saue küla kodusse!

Hääd talvemuinasjutu nautimist,


Evelin Povel-Puusepp

Saue Kodu-Uurimise Seltsing

Lisame ka tema loo, mis ilmus 30. detsembril Harju Ekspressis.

Kohtumine ajalooliste naabritega

Saue koduloolased veetsid oma jõulukuise koosviibimise toredate külaliste seltsis, jagades jõuluootust ajalooliste naabritega: endise Saue küla (nüüd Kanama küla) ja Vanamõisa küla inimestega. Ühise Saue valla aegadel oli tavaks, et valla talvised tähtsündmused (Vabariigi aastapäev, jõulud, aastavahetus, isetegevuslikud etteasted) toimusid kas Saue külas asuvas Saue vallamajas või Vanamõisas asuvas Saue koolimajas (Valges majas). Suvine Võidupüha ühes Kaitseliidu Saue maleva paraadiga ning Saue pritsimeeste sportlikud peod aga Saue asunduses Aru tammikus oleval Kaitseliidu platsil, mida nüüd Jaanitule platsina teame.
Otsustasime ajaloolisest tavast veidi kõrvale nihkuda ning kesk kalendaarset talve üks vahva ja sõbralik õhtu koos olla, et lähemalt tutvuda teineteise tegemistega ning leida need ühised pidepunktid, kus saaksime koostööd teha ja vastastikku kaasa lüüa. On küll nii, et endine Saue küla, Vanamõisa küla ja nüüdne Saue linn kuuluvad praegu erinevatesse haldusüksustesse, kuid ajalugu on meil ühine ning tihedasti läbi põimunud. Seltsingu liikmete hulgas on inimesi, kes on nendes külades sündinud ja elanud, õppinud Saue koolis, käinud vallamajas aktustel-pidudel ning palliplatsidel palli mängimas, on neid, kes alustanud põlissuguvõsade ja põlistalude uurimist. Saime teada, et Vanamõisa küla kavandab 2010. aasta suvel suurt külakokkutulekut „Tule kokku, külarahvas!“, mille keskseks teemaks on küla põlissuguvõsad ning –talud. Ürituse eel keskendutakse Vanamõisa perekondade suguvõsaandmete ning talude kujunemist kajastavate materjalide, fotode ja külaelanike isiklike mälestuste kogumisele. Maikuus on Vanamõisa seltsimajas oodata suguvõsa- ning külaajaloo teemalist ettekandepäeva ja küla põlissuguvõsade sugupuude näitust. Samaks ajaks loodetakse valmis saada Vanamõisa ajaloole, kujunemisele ning inimestele pühendatud ja fotodega ilmestatud raamatuga. Nende ürituste korraldamiseks on oma rahalist abi lubanud Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Saue vallavalitsus. Vanamõisa külaselts ootab külakokkutuleku ning kaasnevate ürituste korraldusmeeskonnaga liituma kõiki, kes oma nõu ja jõu ja kogemustega sooviksid ürituse õnnestumisele õlga alla panna. Nüüdse Kanama küla elanikud ehk MTÜ Saue küla südameasi on küla ajaloolise nime taastamine. Ajaloolistes ürikutes on Saue küla nime mainitud juba 1548. aastal, läbi ajaloo on küla kuulunud Saue mõisa ning Saue valla haldusalasse, kuid 1976. aastal muudeti nimetus hoolimatu ametniku käe läbi meelevaldselt Kanama külaks ning tänapäeval kuulub küla Saku valda. Vaatamata Saku vallavalitsusele esitatud nimemuutuse taotlusele ning olenemata vallaelanike toetusest, ei ole küla nime ennistamine seni õnnestunud. Külaseltsi viimase aja tegemistest väärivad esiletõstmist möödunud vastlapäeval toimunud fotovõistlus „Meie küla 2009“, mis päädis ühise supisöömise ning vastlapäeva tähistamisega Kopli-Juhani talu ateljeehoones. Samuti mais peetud talgud, mille käigus asuti parandama ühist külateed. Sellised ühisüritused kaasavad külas elavate perekondade kõiki liikmeid ning mõjuvad positiivselt ka külaelanike omavahelisele lävimisele. Kodu-uurimise seltsing valmistub kahasse Saue haridusseltsiga Vitalis kevadiseks sugupuude näituseks ning ettekandepäevaks, milles osalevad ka Saue Gümnaasiumi õpilased. See on üks osa KOA projektist „Inimene on kõikide asjade mõõt“, mille raames on seni aset leidnud suguvõsauurimise kursus, gooti kirja lugemaõppimise kursus ning arhiivikursus Tallinna ja Tartu arhiivides. Lisaks on intervjueeritud mitmeid põliseid Saue inimesi ning uuritud arhiivides Saue ja Vanamõisa talude materjale, kõik selleks, et saada põhjalik ülevaade asualast, mis praegu moodustab Saue linna: tema tekkest, kujunemisest, asustusest, organisatsioonidest ja inimestest. Valuteemana läbistas meie ühist kokkusaamist Saue jaamahoone seisukord, teadmatus selle ees, kas hoone jääb püsima, teadmatus selles, mis funktsioone Saue jaam edaspidi endas kannab. Varasematel aegadel on arutlusel olnud, et Saue jaamahoones võiks oma koha leida Saue muuseum, kuid ajaga on mõtted-lubadused tuhmunud, kevadel Saue Sõnas avaldatud visioon jaamahoonest seal muuseumi ette ei näe, linna peal liiguvad jutud ratta- ja rulluisu laenutuspunktist... Saue Kodu-Uurimise Seltsing on jätkuvalt seda meelt, et jaamahoone tuleb taastada esialgsel kujul, saamaks taas üheks linna väravaks koos muuseumi, turismiinfopunkti ning Lääne-Harjumaa loodus- ja matkaradade osana. Selles osas toetasid meie mõtet ka Saue ja Vanamõisa küla esindajad. Kuid veelgi valusam on tõdemus, et Saue linn kipub üht oma ajaloolist hoonet kaotama nendesse aastatepikkustesse arutlustesse, mille käigus üritatakse välja selgitada atraktiivseimat või funktsionaalseimat kasutusala. Ja hoone aina laguneb...
Koosviibimisest jäi kumama ühine huvi ja hool oma kodukandi vastu, koostegemise tahe, püüdlus arvestada edaspidistes tegemistes oma naabritega, kaasata neid oma üritustesse ja ettevõtmistesse.
Evelin Povel-Puusepp
Saue Kodu-Uurimise Seltsing

TOIMUB SAKU VALLAS: Tule KUUSKEDE PÕLETAMISELE!

Tule KUUSKEDE PÕLETAMISELE!
10.jaanuaril kell 16

Lasteaia Päikesekild tagusel platsil


Kuused kogutakse vallast kokku 7.ja 8.jaanuaril- palume need selleks ajaks prügikastide juurde toimetada. Oma kuuse võib ka ise kaasa tuua.

Võta kaasa tõrvikuid, väliküünlaid, säraküünlaid, laternaid jms.

SAADAME PÜHADEAJA ÄRA VÄÄRILISE TULE-ETENDUSEGA!

Tule kogu perega!