Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.31 oktoober 2009

Harjumaa Metsaomanike Liit annab teada:

Austatud metsaomanik

Riigi reservmaade erastamine on jätkuvalt väga aktuaalne teema.
Riigikogu võttis 15.oktoobril vastu riigivaraseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse, mis olulisel määral muudab riigi reservmaade, sh haritavate maade võõrandamise tingimusi ja piirinaabri või kasutaja eelisostuõiguse rakendamist.

Pakume võimalust osaleda Harjumaa Metsaomanike Liidu õppepäevadel, mis toimuvad:

5.novembril algusega kell 17.00 RMK saalis (Viljandi mnt 18 B, Tallinn)
1. Riigi reservmaade erastamisest. Lektor Anne Toom, Maa-ameti peadirektori asetäitja kt;
2. Erametsaomanike tugisüsteem, metsa varumise ja puidu turustamise võimalused Keskühistu Eramets kaudu. Lektor Kalle Põld.


10.novembril algusega kell 16.00 RMK saalis (Viljandi mnt 18 B, Tallinn)
1. Riigi reservmaade erastamisest. Lektor Maa-ameti peadirektori asetäitja kt Anne Toom;
2. Füüsilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja metsatulu maksustamine, tulu deklareerimine ja kulude mahaarvamine ( nii raieõiguse kui metsamaterjali müügi alusel). Lektor Helga Kitsing, Maksu- ja Tolliameti konsultant;
3. Erametsaomanike tugisüsteem, metsa varumise ja puidu turustamise võimalused Keskühistu Eramets kaudu. Lektor Kalle Põld.

Koolitustel osalemine on tasuta
Palun osalemisest tingimata eelnevalt teatada kontaktil:
kalle.pold@eramets.ee või tel 5131212

25 oktoober 2009

Fotovõistluse võitjad selgunud!

Selle aasta 24. veebruaril tuli kokku suur hulk rahvast, et võtta osa meie küla fotovõistlusest "Meie küla 2009". Fotoapraadid klõpsusid, lapsed lasid vastlaliugu ja koos sõime pidupäevakringlit. Jäi jutt, et suvel saame taas kokku ja anname välja auhinnad parimatele fotograafidele. Märkamatult sai aga talvest kevad, kiirelt möödus ka suvi ja need vihmased sügisilmad on omakorda märk sellest, et peagi saab täis üks aastaring. Nii et viimane aeg on taas kokku saada ja tunnustada neid, kel hea fotosilm ja kes vaatama kehvadele ilmaoludele tol päeval, tabanud hetke ja teinud foto, mis Saue küla kõige paremini iseloomustab!
Ja need on:
Võitja noorte vanuseklassis- KENNET KÄREMA
Võitja täiskasvanute vanuseklassis -AIVO LIIV
Publikupreemia võitja - MARIS LINDOJA
Kõik ülejäänud said auhinnalise teise koha- suured tänud, et osa võtsite!

TOIMUB SAKU VALLAS: Saku Ajukas 2009/2010

Saku huvikeskus tervitab kõiki mälumänguhuvillisi ning annab teada, et ülevallaline mälumäng Saku Ajukas toimub ka sel aastal! Kutsume mälumängus osalema vabalt valitud võistkondi Saku vallast, asutustest, sõpruskondadest jm. Mäng koosneb seitsmest voorust, mis toimuvad ajavahemikus november 2009- mai 2010 iga kuu teisel esmaspäeval Saku Valla Maja II krs saalis algusega kl 19. Esialgsed voorude kuupäevad on:

9.11 2009 I voor
14.12.2009 II voor
11.01.2010 III voor
8.02.2010 IV voor
8.03.2010 V voor
12.04.2010 VI voor
10.05.2010 VII voor

MÄNGU JUHIB TEENEKAS MÄNGUJUHT MART VELLAMA!

Täpsemalt mälumängu reeglite kohta vaata huvikeskuse lehelt.
Info ja registreerumine huvikeskus@sakuvald.ee, küsi lisa ka tel. 6712 403

Tervitades
Saku huvikeskus