Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.21 detsember 2014

Pildikesi meie külast ehk talv läheneb

...jõuludeni on veel mõned päevad ehk jõuab maa veel päris valgeks minna... lootust ju on! :-)  

28 november 2014

ADVENDITULEDE SÜÜTAMINE


Ootame kõiki ADVENDITULEDE SÜÜTAMISELE Sakus sel pühapäeval 30.11 algusega kl 19
Tervitused EELK Saku Toomase koguduselt ning Saku Vallavalitsuselt.


Järgneb imekaunis kontsert PÜHADEMUUSIKA Saku Valla Maja saalis

Üritus on tasuta 

24 november 2014

Kadripäev

Meie küla kaunid kadrid!!!!!

26 oktoober 2014

8 mm elu ehk üle 40 aasta vanused liikuvad pildiked meie külast

Pildikesi meie küla suvedest läbi Endel Armani filmikaamera ehk ETV2 saates "8 mm elu" (osa 3/12) ühes lõigus (algus ca 07:00) näeme üle 40 aasta vanuseid toredaid suviseid filmikaadreid meie külast ning Aet Kuuskemaa ja Ingel Arman räägivad oma suvedest siin Kanama/Saue külas.
 

02 september 2014

Tere kool!

Kooliaeg on alanud ja soovime kôigile uutele ning ka juba vilunud koolisellidele: 
TOREDAT KOOLIAEGA!   
Saku koolibusside ajad leiate siit

22 juuni 2014

Saue küla suvepäev 2014


Hommikujooga
 Mängud lastele 
 Kontsert
13 juuni 2014

Laulu- ja tantsupeo tuleteekond ...

 
... tuli läheb läbi ka meie külast!

Täpne ajakava siin:

Harjumaa, 2. juuli
10.00 Suurupi alumine tuletorn – 10.40 Pangapealse lasteaed
10.40 Pangapealse lasteaed – 11.50 Harku vallavalitsus Tabasalus
11.50 Harku vallavalitsus Tabasalus – 13.00 Harku mõis
13.00 Harku mõis – 13.50 Saue valla kultuurikeskus Laagris
13.50 Saue valla kultuurikeskus Laagris – 15.10 Saue tammik
15.10 Saue tammik – 17.10 Rehe küün Üksnurmel
17.10 Rehe küün Üksnurmel – 18.10 Saku vallamaja
18.10 Saku vallamaja – 20.00 Metsanurme külakeskus
20.00 simman Metsanurme külakeskuses

28 mai 2014

Ametlik kinnitus külanime muutmise kohta

Hea külaelanik!
All leiate riigiteateataja lingi, kus on ära toodud, et meie küla nimi on nüüd ametlikult SAUE KÜLA.    
 
Regionaalministri määrus „Kohanime ja lahkmejoone määramine ning regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine“ jõustus 18.05.2014.

  Kohanime ja lahkmejoone määramine ning regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

  Vastu võetud 12.05.2014 nr 8
  Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 51 ja kohanimeseaduse § 5 lõike 6 alusel.

  § 1. Kohanime määramine

  (1) Harju maakonnas Saku vallas asuva Kanama küla nimi muudetakse ning asustusüksuse uueks nimeks määratakse Saue küla.
  (2) Maa-amet registreerib muudatuse katastrikaardil.

  § 2. Lahkmejoone määramine

  (1) Järva maakonnas Koeru vallas asuva Abaja küla ja Koidu-Ellavere küla vahelist lahkmejoont muudetakse ning asustusüksuste uus lahkmejoon määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatusele
  (2) Maa-amet kannab asustusüksuste uue lahkmejoone katastrikaardile.

  § 3. Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

  Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” (RTL 2006, 93, 1729; RT I, 17.01.2014,12) kinnitatud lisas „Asustusüksuste nimistu” tehakse järgmised muudatused:
  1) Harju maakonna Saku valla külade nimistust jäetakse välja sõna „Kanama“;
  2) Harju maakonna Saku valla külade nimistut täiendatakse pärast sõna „Roobuka“ sõnaga „Saue“.

  Hanno Pevkur
  Regionaalminister
  Leif Kalev
  Kantsler
   

Saue küla suvepäev 2014

Hea külaelanik!

Sel pühapäeval 1. juunil- lastekaitsepäeval- toimub meie külas üritus «Saue küla suvepäev». Kutsed on e-maili teel saadetud või postkastidesse laiali jaotatud. Kui nüüd keegi külaelanikest avastab, et info ei ole temani jõudnud, siis palume külavanemaga ühendust võtta- edastame kutse (Ülar 51 31 540).

Loodame, et ilm meid soosib ja ootame teid osa võtma joogatunnist (kiirustage eel registreerimisega, veel on kohti meie.saue@gmail.com), laste sportmängudest ja õhtul toimuvast kontserdist ning vabas vormis toimuvast üritusest külarahvale meie külaplatsil.

Heade soovidega SAUE KÜLA MTÜ

     

27 aprill 2014

Saue küla kevadtalgud 2014

... on taas seljataga! 
Küla teeääred prahist puhtad, teeäärne võsa hõrendatud, teeaugud parandatud... 
SUUR-SUUR TÄNU KÕIGILE, KES OMA PANUSE ANDSID! 

 

22 aprill 2014

SAKU JÜRIÖÖ JOOKS 2014

...ja mõned tublid medaliomanikud meie külast, kes fotokaamera ette jäid! 
Tublid olete! :-) 

15 aprill 2014

Talgupäev!Tere!

Laupäeval, 26. aprillil on  meie küla talgupäev,kogunemine mänguväljaku juures kell 10:00. 
Koristame küla ja küla teede ääri. Nagu ikka saabub konteiner (mänguväljaku juurde), kuhu võib peale küla koristust tuua enda prügi va. ohtlikud jäätmed ja autokummid.

Lisainfot annab külavanem Ülar, meie.saue@gmail.com või 
5131540

09 aprill 2014

Üle küla teemeistrid!

Teisipäeval olid taas tööhoos meie küla mehed, et teha korda auguline külatee! Mehed olid hoos, rammu palju, masinad vägevad käes ja töö lausa lendas - pildile jäid küll vaid team 1. mehed, aga team 2. oli vähemalt sama tubli! :-) Tänud kõigile, kes käed külge lõid!

24 veebruar 2014

Palju õnne, Eesti!

Päikeselist pidupäeva kõik meie küla elanikud ja meie sõbrad! :-) 
Soovib Saue küla MTÜ

24 jaanuar 2014

Talvine aialinnuvaatlus 2014

Hea linnusõber!

Kutsume Sind osalema Talvisel aialinnuvaatlusel 2014, mis toimub juba käesoleva nädala lõpus 24.-26. jaanuaril.
Osalemine on sama lihtne kui eelmisel aastal - leia endale sobiv vaatluskoht koduaias või pargis (soovitavalt lindude toitmiskoha läheduses), pane valitud tunni jooksul kirja kõik kohatud linnuliigid ning igal liigil suurim korraga kohatud isendite arv.

Vaatlused saab edastada elektroonilise ankeedi kaudu aialinnuvaatluse kodulehel
www.eoy.ee/talv

Foto: http://www.eoy.ee/talv/maaramisabi/

Soovitame kodulehekülge külastada juba enne vaatlema asumist. Nimelt saab sealt välja printida lindude ülesmärkimist hõlbustava spetsiaalsepiltidega ankeedi, tutvuda enamlevinud ja ka raskesti määratavate aialindudega ning samuti trükkida välja paberankeedi näiteks vanematele või vanavanematele, kes eelistavad tulemusi saata posti teel.

Ilusaid linnuelamusi!

Aarne Tuule Talvise aialinnuvaatluse koordinaator Eesti Ornitoloogiaühing
www.eoy.ee/talv

07 jaanuar 2014

Saue küla versus Kanama küla- Saue vôit!

Kuigi külaelanikele ja asjaga seotutele tundub, et see on juba vägagi vana info/uudis, siis neile, kes meie külaga nii tihedalt seotud ei ole, lisame väikese selgituse.

Saku valla ääremail (Pärnu mnt poolses ääres, naabriks Rahula ja Jälgimäe külad) asub üks väike küla, mis kuni 31.12.2013 kandis Kanama nime. Alates 01.01.2014 on aga küla taas Saue küla.

Aga miks kandis siis Saue küla vahepeal hoopis Kanama nime?
Asi selles, et 1976. aastal muutis okupatsioonirežiimi Saue küla nime meelevaldselt ümber Kanama külaks. Nii sai äkki, juba 1548. aastal ajaloolistes dokumentides äramärgitud Saue külast äkki hoopis naaberküla nime kandev küla ehk siis Kanama küla. Mõned aastad tagasi, kui külla palju noori peresid elama asus ja külaelu taas hoo üles võttis, siis otsustati, et Saue küla ajalooline nimi tuleks taastada. Kuna ajalooline Saue küla kuulub tänapäeval Saku valla koosseisu, siis esitati Saku Vallavalitsusele ka vastava taotluse. Vald korraldas küsitluse, mille kohaselt soovis 77% oma arvamust avaldanud isikust Saue küla nime taastamist. Valla palvel uuris ajaloouurija Lembit Teinbas ka küla ajalugu ning tema uuringu põhjal võib järeldada, et küla ajaloolise nime muutmise taga oli ilmselt üks vastutav ametnik, kes ilmselt ainuisikuliselt küla nime 1976. aastal ühe osava suletõmbega muutis. Kahjuks aga need argumendid valla volikogu meie külanime ennistama ei pannud. Vald tõi välja, et muutmine võib kaasa tuua segadust, kuna suhteliselt lähedal asub sama nime kandev linn ja vald, st siis Saue linn ja vald. Möödunud aastal tegi Saue Küla MTÜ taas nime taastamise katse ja esitas taotluse. Taas kord viidi külas läbi küsitlus. Ja seekord kõik õnnestus! Saku Vallavolikogu otsustas 28.08.2013 (otsus nr. 66), et nimi Kanama muudetakse tagasi Saueks. Saue küla hakkas oma nime alla taaselama 01.jaanuarist 2014.

Niisiis on olemas Saue küla ja Saue linn?
Jah, nad asuvad üksteisele suhteliselt lähedal, nende vahel vaid suur maantee, mis ühendab Tallinna ja Pärnu linna. Ja lisada võib, et tänane Saue linn on ju kunagisest Saue külast välja kasvanud ja nii nagu Saue küla, peab linn oma sünniaastaks 1548. aastat.


01 jaanuar 2014