Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.07 jaanuar 2014

Saue küla versus Kanama küla- Saue vôit!

Kuigi külaelanikele ja asjaga seotutele tundub, et see on juba vägagi vana info/uudis, siis neile, kes meie külaga nii tihedalt seotud ei ole, lisame väikese selgituse.

Saku valla ääremail (Pärnu mnt poolses ääres, naabriks Rahula ja Jälgimäe külad) asub üks väike küla, mis kuni 31.12.2013 kandis Kanama nime. Alates 01.01.2014 on aga küla taas Saue küla.

Aga miks kandis siis Saue küla vahepeal hoopis Kanama nime?
Asi selles, et 1976. aastal muutis okupatsioonirežiimi Saue küla nime meelevaldselt ümber Kanama külaks. Nii sai äkki, juba 1548. aastal ajaloolistes dokumentides äramärgitud Saue külast äkki hoopis naaberküla nime kandev küla ehk siis Kanama küla. Mõned aastad tagasi, kui külla palju noori peresid elama asus ja külaelu taas hoo üles võttis, siis otsustati, et Saue küla ajalooline nimi tuleks taastada. Kuna ajalooline Saue küla kuulub tänapäeval Saku valla koosseisu, siis esitati Saku Vallavalitsusele ka vastava taotluse. Vald korraldas küsitluse, mille kohaselt soovis 77% oma arvamust avaldanud isikust Saue küla nime taastamist. Valla palvel uuris ajaloouurija Lembit Teinbas ka küla ajalugu ning tema uuringu põhjal võib järeldada, et küla ajaloolise nime muutmise taga oli ilmselt üks vastutav ametnik, kes ilmselt ainuisikuliselt küla nime 1976. aastal ühe osava suletõmbega muutis. Kahjuks aga need argumendid valla volikogu meie külanime ennistama ei pannud. Vald tõi välja, et muutmine võib kaasa tuua segadust, kuna suhteliselt lähedal asub sama nime kandev linn ja vald, st siis Saue linn ja vald. Möödunud aastal tegi Saue Küla MTÜ taas nime taastamise katse ja esitas taotluse. Taas kord viidi külas läbi küsitlus. Ja seekord kõik õnnestus! Saku Vallavolikogu otsustas 28.08.2013 (otsus nr. 66), et nimi Kanama muudetakse tagasi Saueks. Saue küla hakkas oma nime alla taaselama 01.jaanuarist 2014.

Niisiis on olemas Saue küla ja Saue linn?
Jah, nad asuvad üksteisele suhteliselt lähedal, nende vahel vaid suur maantee, mis ühendab Tallinna ja Pärnu linna. Ja lisada võib, et tänane Saue linn on ju kunagisest Saue külast välja kasvanud ja nii nagu Saue küla, peab linn oma sünniaastaks 1548. aastat.


Kommentaare ei ole: