Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.09 september 2011

TEATED VALLAST: Valla arengukava 2012-2025

Saku valla arengukava 2012-2025 on avalikult välja pandud valla veebilehel, vt http://www.sakuvald.ee/46766.
Arengukava avalik arutelu toimub 21. septembril kella 17.30 – 19.00 Saku Vallaraamatukogu konverentsisaalis. 

Ettepanekuid arengukavale saab teha hiljemalt 29. septembri 2011. a kella 12ks.

Ettepanekud palun saata kas e-posti teel aadressil saku@sakuvald.ee või posti teel Saku Vallavalitsuse aadressil Teaduse 1, Saku alevik 75501 või tuua vallakantseleisse.


Kommentaare ei ole: