Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.22 august 2012

Palve SAKU VALLAST: Politsei palub abi esimesteks koolipäevadeks


Politsei palub abi esimesteks koolipäevadeks

Projekt: Turvaline koolitee

Eesmärk:  Vähendada lastega toimuvate liiklusõnnetuste arvu

Politsei soov on kaasata projekti „Turvaline koolitee“ rohkem kohalikke inimesi. Kohaliku omavalitsuste töötajad, koolide töötajad, kultuurimaja ja huvialaringide juhte – ühesõnaga aktiivseid tavakodanikke. Koolituse saanud inimesed reguleeriksid liiklust ülekäiguradadel koolide juures ühe nädala jooksul või soovi korral ka kauem. Reguleerijad ei pea terve päev ülekäigurada reguleerima, vaid kooli minemise ja koolist tulemise ajal, samuti Saku algkooli juures, kus vanemad lapsi autodega kooli viivad ja ummistavad igal aastal esimesel koolinädalal algkooli juures oleva ülekäiguraja.

Projekti raames viiakse läbi koolituse Roadservice OÜ poolt.
Koolitus toimub 28.08.2012 Laagris, Veskitammi teel, Laagri kultuurimajas.
Koolituse kestus 09:00-13:00

Politsei organiseerib koolitusele viimise ja toob tagasi.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus ja koolituse läbinu tohib töötada liikluse reguleerijana ning ta võib-olla lastegrupi saatja (kasulik ja vajalik näiteks algklasside ja lasteaia õpetajale).
Töövahendid antakse politsei poolt, milleks on kollased vestid ja helkurkettad.

Oma soovist osaleda palutakse teada anda hiljemalt 23. augustiks valda Kairi Kallaste'le. 

Kommentaare ei ole: