Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.07 oktoober 2012

Saku valla siseliinide (õpilasliinide) sõiduplaanide muudatused.


Info Saku Vallavalitsuse majandusteenistuse juhilt Virko Kolks'ilt: 

Saku valla siseliinide (õpilasliinide) sõiduplaanide muudatused. Tänased sõiduplaanid on kehtinud suuremate muutmisteta juba üle viie aasta ja on osaliselt ajale jalgu jäänud. Sõiduplaanidesse  on võrreldes tänasega sisse viidud järgmised olulisemad muudatused:
•             hommikul on lühenenud Roobuka küla õpilaste jalgsikäigu koolitee, Saku kooli sõiduks on         võimalik kasutada liini nr 2H  ja Kurtna kooli sõiduks maakonnaliini nr 219;
•             hommikul on ajaliselt oluliselt  lühenenud Saustinõmme, Lokuti, Sookaera-Metsanurga, Tõdva ja Kajamaa küla õpilaste koolisõidu aeg Sakku;
•             Tänassilma külas on lisandunud täiendav peatus „Kungla teerist“, mistõttu lüheneb mitmete Tänassilma küla õpilaste jalgsikäigu koolitee ca 0,8 km;
•             lisandunud on võimalus Rahula-Üksnurme piirkonnast pääseda Kajamaa kooli.
•             alates kevadest on lisandunud liin nr 4c, mistõttu lüheneb ajaliselt Kanama – Rahula suuna nooremate õpilaste kojusõidu aeg
•             lisandunud on väljumine 1õ Tänassilma suunal, algusega Kajamaalt, mistõttu lüheneb Jälgimäe - Tänassilma suuna nooremate õpilaste kojusõidu aeg.
•             Lühenenud on Sakust Roobukale suunduvate õpilaste kojusõidu aeg.

Lisaks on ka teisi väiksemaid muudatusi, neid saab vaadata lisatud sõiduplaanist
Juhul kui teil on esitatud sõiduplaani osas arvamusi ja ettepanekuid siis esmast tagasisidet oodatakse valda esmaspäeva, so 08.10.2012 õhtuks. Seejärel proovitakse ettepanekuid arvestades uue plaani käivitada alates 15.10.2012. Kui bussid on paar nädalat uue plaani järgi liigelnud, teeme täiendava tagasisideuuringu nii kasutajate kui külade esindajate seas ja vajadusel teeme sõiduplaanidesse korrektuurid.  

Kommentaare ei ole: