Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.21 november 2011

Saku valla teenetemärgi kandidaatide esitamine


Saku Vallavalitsus ootab ettepanekuid Saku valla teenetemärgi kandidaatide kohta 1. detsembriks 2011.

Saku valla teenetemärgil on kaks klassi: kuld- ja hõbemärk.
Kuldmärk antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Saku vallale osutatud erakordselt väljapaistvate teenete eest ja mille andmise aluseks võib olla isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Saku vallas.
Hõbemärk antakse füüsilisele isikule auavaldusena Saku vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Hõbemärgu andmise aluseks võib olla isiku töö, looming või panus, mis on toonud märgatavat kasu kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Saku vallas.
Teenetemärke antakse alates 2005. aastast, üks kord aastas – 24.veebruaril, iseseisvuspäeval.
Saku valla autasude andmise korra leiate valla koduleheküljel http://www.sakuvald.ee/12891

Kommentaare ei ole: