Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.04 november 2011

Teateid Saku vallast: Tõdva pühapaik

Tere, hääd kaasvõitlejad!

Animäe saaga on jõudnud hetkeni, kus raietööd on juba alanud.
Teatavasti omastas Animäe kinnistu hiljuti firma A&P Mets ning soovib selle veel käesoleval aastal lagedaks raiuda.
Kuna Tõdva pühapaika pole veel üheski registris, siis puudub omavalitsusel, keskkonnaametil ja muudel otsustajatel võimalus ja kohustus selle majandamisele piiranguid seada.
Oleme tegelenud kohaliku taustaga ettevõtte otsimisega, kes oleks nõus kinnistu ära ostma ja majandama nii, et seal olev muistne pühapaik säiliks. Lageraie asemel saaks siis pühapaiga vahetus ümbruses osaliselt teha valik- või harvendusraiet. Täna ei ole me sel teel veel soovitud tulemuseni jõudnud. Üks ettevõtja teatas loobumisest ja teine alles kaalub ostu ja teeb neil päevil oma ekspertidega kinnistul hindamist, kuid saemehed ei malda oodata. Saku tee ja Animäe vahelise kuusiku alt on kuni mäeni juba võsa maha lõigatud ja kõik kuuskede langetamiseks valmis. Olenemata kinnistu praegusest ja tulevasest omanikust jääb tuhandeid aastaid vana hiiepaik alles ja selle püsimine ning kasutus oleneb ennekõike kohalikust kogukonnast.

Õnneks on metsafirma olnud väga vastutulelik ning kogu suhtlemine nendega on olnud konstruktiivne ning meeldiv. Tõsi on ka see, et enamus kinnistust on kaetud raieküpse metsaga, mida tulebki lähiajal raiuda.  Samuti on võimalik, et meie poolt leitud tulevane ostja, kes arvestab ühtlasi kogukonna sooviga hiiepaika puutumatult säilitada, lepibki metsafirma eelneva raietööga. Firma A&P Mets ootab meiepoolset sammu, et võimalik hiiepaiga ala lintidega piiretleda, et raie teostajad saaksid hoiduda seda nii sae kui rasketehnikaga kahjustamast. 

Seega teen ettepaneku, koguneda eeloleval laupäeval, 5.11 kell 10 Animäele.
Räägime Animäest ja hiietraditsioonist
Küsime endalt, kas soovime muistset looduslikku pühapaika oma kodukandis säilitada ja kasutada
Piiritleme pühapaiga ala lintidega
Külastame läheduses asuvat ja Harjumaa tähtsaimat ohvriallikat, Silmaallikat
Tähistame oma väljatulekuga hingedeaega

Tõdva hiiepaiga ja vanema ajaloo kohta võid lugeda:
http://www.harjuelu.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=619&Itemid=169
Kaugemalt tulijatele, Animäele on kõige mõistlikum läheneda Saku-Tõdva teelt AS Palktare kontorihoone tagant algavalt kruusateelt. 

Kohtumiseni Animäel!

Tanel Ots

Kommentaare ei ole: