Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.03 aprill 2012

Abitelefon 1345

Saku vallas elavate inimeste abivajaduste võimalikult kiireks lahendamiseks käivitub aprillist 2012 Häirekeskuse abitelefon 1345.

Abitelefon 1345 on dispetšerteenistus ja tegeleb järgmiste probleemide vahendamisega:
• ehitus- ja remonditööd;
• elektritööd;
• gaasilekked ja –avariid;
• haljastustööd;
• kanalisatsiooni- ja veetrassid;
• keskkonnaprobleemid;
• koerad-kassid-linnud;
• koristustööd;
• küttesüsteemid;
• liftid;
• liikluskorraldus;
• vallainfo;
• matuseteenused;
• ohtlikud jäätmed;
• prügivedu;
• rahurikkumine;
• reklaamiga seonduv;
• sotsiaal- ja tervishoiualane abi;
• teede remont;
• transpordialased probleemid;
• tänavavalgustus;
• valve;
• tuleohutus;
• veterinaaria;
• santehnilised tööd
• kodumasinate remont;
• klaasimistööd;
• kontaktid eriolukorras.
Abitelefon 1345 töötab 24 tundi ööpäevas ja lahendab ka e-posti aadressile 1345@112.ee saabunud küsimusi. Helistamine maksab vastavalt telefoni operaatorfirma tariifidele (mobiiltelefonilt helistades on kõneteenusnumbrile helistamise tavahind (0,23 euro senti), lauatelefonilt helistades tuleb tasuda vastava operaatori teenuspaketi põhine hind).
Abitelefoni dispetšer võtab vastu teate, analüüsib probleemi sisu ja edastab selle kompetentsele ametkonnale/asutusele või ühendab kliendi tema probleemi lahendava ametkonna/asutusega. Iga probleem klassifitseeritakse vastavalt selle olemusele ja salvestatakse andmebaasi koos sisukokkuvõttega.

Abitelefoni tähtsaim eesmärk on abistada elanikke nende eluolu puudutavates küsimustes. 

Kommentaare ei ole: