Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.07 jaanuar 2009

Saue küla versus Kanama küla

Saue küla MTÜ Kanama külas, miks nii? Nii mõtlevad ja küsivad ilmselt paljud, kes meie kodulehele sattunud. Külaelanikudki kasutavad oma koduküla mainimisel vahelduvalt mõlemat nime. Ja külla sissesõidul on alguses „Kanama” silt, veidi hiljem aga silt „Saue küla aastast 1548”. Miks nii? Teeme siis asja selgeks!Meie elame ikka Saue külas, aga ametlikult on küla nimi Kanama! Ei saanud selgemaks? Siis tuleb pikem jutt.
Asi selles, et 1976. aastal muutis okupatsioonirežiimi Saue küla nime meelevaldselt ümber Kanama külaks. Nii sai äkki, juba 1548. aastal ajaloolistes dokumentides äramärgitud Saue külast äkki hoopis naaberküla nime kandev küla ehk siis Kanama küla. Nüüd, kui külla palju noori peresid elama asunud ja külaelu taas hoos, otsustasime koos, et Saue küla ajalooline nimi tuleks taastada. Kuna ajalooline Saue küla kuulub tänapäeval Saku valla koosseisu, siis esitasime Saku Vallavalitsusele ka vastava taotluse. Vald korraldas küsitluse, mille kohaselt soovis 77% oma arvamust avaldanud isikust Saue küla nime taastamist. Valla palvel uuris ajaloouurija Lembit Teinbas ka küla ajalugu ning tema uuringu põhjal võib järeldada, et küla ajaloolise nime muutmise taga oli ilmselt üks vastutav ametnik, kes ilmselt ainuisikuliselt küla nime 1976. aastal ühe osava suletõmbega muutis. Kahjuks aga need argumendid valla volikogu meie küla nime ennistama ei pannud. Vald tõi välja, et muutmine võib kaasa tuua segadust, kuna suhteliselt lähedal asub sama nime kandev linn ja vald, st siis Saue linn ja vald (seaduse silmis see siiski probleem pole, kuna tegemist on eraldi haldusüksustega). Ja lisada võib, et tänane Saue linn on ju kunagisest Saue külast välja kasvanud ja nii nagu Saue küla, peab linn oma sünniaastaks 1548. aastat.
Niisiis, tahaks ajaloo ebaõiglust tagasi keerata, aga ei õnnestu see meil kohe kuidagi (õige nimega küla sildi panime siiski juba üles, küll küla siseteele, aga siiski! ;-))

Kommentaare ei ole: