Tere armas külaline!
Oled sattunud lugema Saue küla MTÜ internetipäevikut. Siin saad tutvuda Saue küla ajalooga, meie küla inimestega, nende saavutuste ning tegemistega. Siia paneme üles ka külakoosolekute protokollid ning anname teada tulevatest külakoosolekutest ja –üritustest. Samuti toome teieni ajakirjanduses ilmunud artiklid meie küla kohta ning hoiame külarahvast kursis kõige sellega, mis seotud meie küla elu-oluga ning võib külaelanikele huvi pakkuda.
Saue küla MTÜ loodi 2007. aastal koondamaks Saku valla ääremail Saue (vahepealse nimega Kanama) külas elavaid inimesi.

Niisiis selguse huvides: alates 1. jaanuar 2014 ennistati külale SAUE nimi.21 jaanuar 2009

Veidi värsket statistikat

Nagu me juba varem teile teatasime, siis on 1. jaanuari 2009. a. seisuga meie külas 93 elanikku. Kuna nüüdseks on avaldatud ka Saku valla sooline ja vanuseline koosseis külade lõikes, siis jagame ka seda infot teiega.(Tuleks veel ehk lisada, et suure tõenäosusega on meil elanikke siiski veidi rohkem, aga ilmselt pole kõik asukad Saku valda ja Kanama küla oma põhiaadressiks veel märkinud).
Kui vaadata külaelanike üldarvu 93 sooliselt, siis on meeste ja naiste suhe meil siin külas suhteliselt võrdne, siiski... naisterahvaste ülekaal on veidi suurem, naisi 48 ja mehi 45! Lapsi ja noori (kuni 16 aastaseid) on meil kokku 19, neist päris pisikesi st. koolieelikuid 9.
Kuigi meile endale tundub, et meie küla koosseis on väga nooruslik, siis tegelikkuses on neid, keda passi järgi noorteks võib pidada suhteliselt vähe- elanikke vanuses 20- 30 aastat on külas vaid 12. Põhiliselt moodustub meie küla väga nooruslikest ja tegusatest inimesest, kelle vanusenumbrid jäävad vahemikku 30- 49 (37 tk). Kõige rohkem ongi meie külas 34. ja 39. aastasi inimesi (mõlemas grupis 6 tk.) sealhulgas on 39-aastasi mehi on meil lausa 5! Naisi on enim vanusegruppidest 43. ja 68. aastased, mõlemas vanusegrupis 3 tk. Teise suurema külaelanike grupi moodustavad 60-70 aastased, sellises vanuses isikuid on meie külas 26.
Vanim külaelanik on sündinud aastal 1923, noorim asukas sündis aga möödunud, st. 2008. aastal.

Kommentaare ei ole: